نحوه ثبت‌نام و تشرف عمره مفرده سال ۹۳-۹۲

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، سازمان حج و زيارت طي اطلاعيه اي جزئيات اعزام عمره مفرده سال ۹۳-۹۲ را اعلام كرد. مشروح اطلاعيه بدين شرح است:

با استعانت از خداوند متعال و برابر برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، انشاءا… عمليات ثبت‌نام و اعزام معتمرين عزيز طي دو مرحله بشرح ذيل اعلام و آغاز مي‌گردد.

مرحله اول:گروه‌هاي اعزامي از نيمه دوم ماه صفر از ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ لغايت دهه سوم جمادي‌الاول تا ۱۳۹۳/۰۱/۰۷

مرحله دوم:گروه‌هاي اعزامي در دهه سوم جمادي‌‌الاول ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ لغايت دهه سوم شعبان۱۳۹۳/۰۴/۰۶

ازاين‌رو پذيرش متقاضيان داراي اولويت تشرف در گروه‌هاي مرحله اول از تاريخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ به ترتيب در هراستان برابراطلاعيه‌هايي خواهد بود كه متعاقباً ازسوي هريك از مديريت‌هاي حج و زيارت استان در جرايد محلي و استاني اعلام و آغاز مي‌گردد.

ضمناً جزئيات گروه‌هاي مرحله دوم، به‌همراه ضوابط و شرايط ثبت‌نام مربوطه در بهمن ماه سال جاري برابر اطلاعيه‌هاي مربوطه اعلام خواهد شد.

الف/ مشمولين ثبت‌نام و تشرف مرحله اول:


۱-دارندگان اولويت‌هاي ۱ تا۳۰۰ بانك ملت كه در ثبت‌نام عمومي سال ۱۳۸۷ شركت نموده و كارت ثبت‌نامي معتبر در دست دارند.

۲- آندسته از دارندگان قبوض قديمي بانك ملي ثبت‌نامي تا ۱۳۸۶/۰۱/۰۵ كه برابر اطلاعيه‌ها و فراخوان سازمان نسبت به تبديل قبوض مذكور به سپرده‌گذاري جديد قبلاً اقدام نموده و اينك كارت ثبت‌نامي جديد در دست دارند.

لازم به توضيح است كه به دارندگان قبوض قديمي بانك ملي (تا تاريخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۵) كه تاكنون براي تبديل آن خود به كارت ثبت‌نامي جديد اقدام ننموده‌اند تأكيد مي‌گردد از تاريخ ۲/۹/۱۳۹۲ به مدت سه ماه فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به شعب بانك ملي ايران نسبت به تبديل قبوض خود اقدام نمايند؛ بديهي است امكان ثبت‌نام در گروه‌هاي عمره قبل از تبديل وجود نخواهد داشت.

تذكر مهم:به كليه مشمولين تشرف درعمره جاري (بند ۱ و ۲) كه حداقل طي دو سال اخير براي تشرف فراخوان و مشرف نگرديدند، تأكيد و توصيه جدي مي‌گردد در سال جاري براي تشرف به گروه‌هاي اعلامي مراجعه و اقدام به ثبت‌نام نمايند. بديهي است درصورت عدم مراجعه سازمان برابر مندرجات پشت كارت ثبت‌نامي براي آنان در آينده تصميم‌گيري خواهد نمود.

كليه افراد بند‌هاي فوق الذكر كه در سالهاي قبل اقدام به ثبت‌نام نزد كارگزاران مجاز نموده ولي به علتي مشرف نشده‌اند و وجوه آنان نزد يكي از شركت‌هاي مجاز از طرف سازمان يا بانك بوده و بستانكار مي‌باشند قبل از مراجعه به دفاتر خدمات زيارتي در روز ثبت‌نام حتماً نسبت به اخذ تأييديه از دفاتر حج و زيارت در استان اقدام و قبض خود را در شعب بانك مربوطه پايدار نمايند.

توضيح مهم:تشرف معتمرين در هر زمان منوط به صدور به موقع رواديد از سوي سفارت كشور عربستان سعودي در ايران و تأييد جداول پروازي مي‌باشد.

ب/تاريخ پذيرش مشمولين تشرف:

۱- اسامي و نشاني دفاتر زيارتي مجاز به همراه تاريخ پرواز، گروه قيمتي و هزينه آن و ساير اطلاعات لازم در هر استان توسط دفاتر حج و زيارت استان در روز دوشنبه به تاريخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ و استان‌هاي تهران، البرز، قم و قزوين در روز چهارشنبه به تاريخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ از طريق جرايد و رسانه‌هاي محلي اعلام و تاريخ و نحوه پذيرش متقاضيان نيز برابر زمان‌بندي مربوط هر استان، در دفاتر زيارتي آغاز خواهد شد.

۲- تاقبل از اعلام رسمي دفاتر خدمات زيارتي در جرايد، هيچ يك از اين دفاتر مجاز به پذيرش متقاضيان و اخذ مدارك از آنان به هيچ وجه و تحت عناوين ذخيره، ليست انتظار و… نبوده و ثبت‌نام فقط در روز و ساعت اعلام شده از سوي دفتر حج و زيارت استانها با حضور ناظرين مربوط انجام خواهد شد.

لازم به ذكر است چنانچه واجدين شرايط در مهلت مقرر (برابر اطلاعيه استاني دفاتر حج و زيارت) جهت مراجعه واجدين شرايط براي ثبت‌نام و تكميل ظرفيت‌هاي پروازي اقدام ننمايند سازمان حج و زيارت با دعوت از اولويت‌هاي بعدي نسبت به تكميل ظرفيت گروه‌ها اقدام خواهند نمود. ازاين رو از هم اكنون توصيه مي‌گردد كه متقاضيان ظرف مهلتي كه تعيين مي‌گردد به دفاتر خدمات زيارتي مجاز در سطح استان/شهرستان مربوط مراجعه و در گروه و تاريخ مورد نظرشان ثبت‌نام نمايند.

ج/ نحوه ثبت‌نام و مدارك لازم:

۱- تشرف معتمرين با گذرنامه عادي (باحداقل ۷ ماه اعتبار از تاريخ پرواز گروه وداشتن حداقل ۲ صفحه خالي مقابل هم) خواهد بود؛ دريافت گذرنامه جديد و همچنين پرداخت عوارض خروج از كشور به عهده متقاضي بوده و اخذگذرنامه انفرادي براي سايرافراد خانواده (فرزندان دختروپسركه درزمان پرواز۱۷سال تمام داشته باشند) الزاميست.

۲-متقاضي با مراجعه به هريك از دفاتر خدمات زيارتي امكان انتخاب گروه و تاريخ پرواز مورد نظر خود را دارد ازاين رو توصيه مي‌گردد افراد واجد شرايط با مراجعه به نزديكترين دفتر زيارتي (محل سكونت يا كار) نسبت به انتخاب گروه و رزروجا در ظرفيت خالي گروهها اقدام نمايد.

هنگام مراجعه اوليه به كارگزار مبداء (رزروكننده) اصل كارت ثبت‌نامي بانكي داراي اولويت به همراه كارت يا شماره ملي و ساير مداركي كه در اطلاعيه‌هاي استاني ذكر مي‌گردد را جهت خود و همراهان درجه اول (همسر-فرزند-پدر- مادر- برادر- خواهر) ارائه نموده و برگه ذخيره جا را دريافت نماييد.

لازم است متقاضيان مندرجات برگه رزرواسيون (ذخيره جا) را بدقت مطالعه نموده و طبق مفاد مطالب ذكر شده ادامه فرآيند را به‌موقع دنبال نمايند.

توضيح مهم:براي متقاضياني كه اقدام به ثبت‌نام در پروازهاي يك ماه نخست عمليات مي‌نمايند ارائه اصل گذرنامه داراي اعتبار الزامي بوده و در اسرع وقت مي‌بايست مراحل بعدي ثبت‌نام را دنبال و ثبت‌نام خود را قطعي نمايند.

۳- با توجه به اينكه ظرفيت هر گروه تعيين و قابليت افزايش ندارد، لذا هنگام مراجعه به دفتر زيارتي به نحوي اقدام شود كه جهت خود و همراهان و ساير افرادي كه تمايل دارند باهم مشرف شوند واولويت تشرف نيز دارند ثبت‌نام و رزروجاانجام دهند زيرا پس از تكميل ظرفيت گروه، افزايش ظرفيت مقدور نمي‌باشد از اينرو هنگام ثبت‌نام اوليه (رزرو) دقت لازم را مبذول نموده و مندرجات برگه رزروجارا مطالعه فرمايند.

۴- خروج از كشور مشمولين وظيفه عمومي و پرسنل نيروهاي مسلح تابع مقررات مربوطه خواهد بود از اينرو ثبت‌نام آنان در پروازهاي نخستين ماه از اعزام منوط به هماهنگي لازم و ارائه گذرنامه معتبر و يا داراي اجازه خروج ازكشور خواهد بود.

تذكرات مهم

۱- امكان انجام ثبت‌نام اوليه و رزرو جا در كليه دفاتر زيارتي مجاز سطح استان كه در جرايد محلي از سوي دفاتر حج و زيارت منتشر مي‌شود وجود دارد ليكن قطعي نمودن ثبت‌نام منوط به مراجعه بموقع به كارگزار مقصد در مهلت تعيين شده خواهد بود (برابر مفاد برگه رزروجا)

۲- هزينه‌هاي سفر مشمولين تشرف كه بخش اصلي آن شامل هزينه ارزي و ريالي سفر و بليت هواپيمايي و بخش ديگري از آن كه شامل هزينه جلسات آموزشي، هزينه‌هاي اداري كارگزاران، مدير و معاون راهنما مي‌باشد طي قبض مابه‌التفاوت توسط متقاضي در بانك عامل قابل واريز خواهد بود كه بر اساس ظرفيت هرگروه/ ايستگاه پروازي/ مقصد/ گروه قيمتي تعيين گرديده است كه ميبايست برابر قيمت‌هاي مصوب دفتر حج و زيارت اين جدول در محل ثبت‌نام كارگزار نصبو و قابل رويت باشد.

۳- كارگزار زيارتي مجاز به دريافت هيچ گونه وجه نقدي تحت هر عنواني بابت ثبت‌نام نمي‌باشد.

تذكر:برخي از گروه‌ها جهت تهيه و تأمين ساك يك شكل (دراندازه‌هاي استاندارد شركت‌هاي هوايي)، البسه و لوازم احرام و طواف و همچنين حمل و نقل از محل سكونت به فرودگاه در داخل كشور و بالعكس بصورت يكجا اقدام مي‌نمايند كه در اين صورت مي‌بايد در جلسات اول نسبت به انتخاب سه نفر نماينده از بين زائرين اقدام و با نظارت آنان هزينه‌هاي خريد وسايل مذكور و حمل و نقل محاسبه و دريافت گردد.


زمان: 2018-04-16 15:30:02