حادثه ديدگان وقايع تروريستي عراق، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند

حادثه ديدگان وقايع تروريستي عراق، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند  

 

حادثه ديدگان وقايع تروريستي عراق، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند

با توجه به متن فرمان مقام معظم رهبري و ايفاد نامه نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني، مبني بر تحت پوشش قرار دادن آن دسته از زائران عتبات عاليات که بر اثر بمب گذاري عناصر تندرو و وابسته به بيگانه در عراق، دچار حادثه مي شوند؛ حسين دهقان، معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، با استناد به بند 15 ماده 2 آيين نامه مصاديق عملي شهيد و خانواده هاي شاهد، به رؤساي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها دستور داد که در اسرع وقت، براي رسيدگي به امور اين شهدا و جانبازان، اقدام نمايند.

در ضمن براي جانبازان عزيز، برابر دستورالعمل ابلاغي 39598/400 مورخ 12/9/1384 ، پرونده تشکيل خواهد شد.

تاریخ انتشار

زمان: 2018-04-16 15:30:12